Mặt bằng Gian thương mại Tầng 3 Tòa K1 Khai Sơn City

Bảng giá và chính sách Gian thương mại Tầng 3 dự án Khai Sơn City

Mặt Bằng Gian thương mại Tầng 3 Dự án Khai sơn city. Khu HH5 có 3 tòa K2, K2 và tòa K3. Gian thương mại được bố trí tại tầng 3 của Tòa K1 và tòa K3. Tầng 3 tòa K2 sẽ là khu sinh hoạt cộng đồng của cư dân trong khu HH5

GIÁ BÁN GIAN THƯƠNG MẠI KHAI SƠN CITY:

Giá từ 1,1 Tỷ/Căn

Gian thương mại Tầng 3 của khu HH5 Khai sơn city

Mặt bằng Gian thương mại Tầng 3 của khu HH5 Khai sơn city

Mặt bằng Gian thương mại Tòa K1 Khai Sơn City

Mặt bằng Gian thương mại Tầng 3 Tòa K1 Khai Sơn City

Mặt bằng Gian thương mại Tầng 3 Tòa K1 Khai Sơn City

Mặt bằng Gian thương mại Tầng 3 Tòa K3 Khai Sơn City

Mặt bằng Gian thương mại Tòa K3 Khai Sơn City

Mặt bằng Gian thương mại Tòa K3 Khai Sơn City

Bảng giá Gian thương mại Tầng 3 Tòa K1 và tòa K3 Khai Sơn City

Bảng giá Gian thương mại Tầng 3 Tòa K1 và tòa K3 Khai Sơn City

Bảng giá Gian thương mại Tầng 3 Tòa K1 và tòa K3 Khai Sơn City

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: Đường Lý Sơn – Thượng Thanh – Long Biên

Hotline:  0926-272-888 

Vị trí MAP: Dự án Khai Sơn City

Website:  https://chungcu-khaisoncity.com.vn/

Vinhomestheempire
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Mục lục